Pravidla a platební podmínky

by měla sloužit účastníkům k jejích spokojenosti...

Náš program TRÉNUJ HOKEJ má svá pravidla. Tato pravidla by měla přispět k jasným zákonitostem, větší přehlednosti a kvalitní organizaci našich akcí. Zároveň je snaha předcházet většině komplikací a tím přispět k bezproblémovému průběhu akcí. V konečném důsledku by pravidla měla sloužit i samotným účastníkům a přispět k jejich spokojenosti.

Registrace

Registrace

  1. Zaregistrovat do projektu se můžete pomocí formuláře v horním menu v záložce Registrace.
  2. Registrace je zdarma a získáte jí svůj účet, pomocí kterého se můžete přihlašovat na akce TRÉNUJ HOKEJ
  3. Registrací získáte přístupové údaje REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, čímž Vám vznikne možnost přihlášení na libovolnou akci projektu TRÉNUJ HOKEJ pomocí rezervačního systému,
  4. Dojde-li ke změně některého údaje uvedeného při registraci, je možno jej po zadání přihlašovacích údajů upravit nebo tuto změnu zaslat na trenujhokejh@seznam.cz.

Zrušení registrace

  1. Registraci hráče lze kdykoliv bezplatně zrušit prostřednictvím zaslání písemné žádosti na e-mail trenujhokej@seznam.cz. Na Vaši žádost bude registrace neprodleně zrušena.
  2. V případě neúčasti na žádné akci projektu za dva kalendářní roky si vyhrazujeme právo registraci zrušit.
  3. Registrace může být zrušena při hrubém porušení chování ze strany hráče či těchto pravidel.

Tréninková jednotka

Přihlášení

  1. Účast na jednotlivých akcích probíhá na základě Vašeho přihlášení v rezervačním systému.
  2. Přihlášení na jednotlivé akce probíhá elektronicky, kdy po zadání přístupových údajů v REZERVAČNÍM SYSTÉMU zvolíte položku PŘIHLÁŠENÍ NA AKCE. Jsou zde uvedeny všechny aktuálně vypsané akce a jednoduchým způsobem se lze přihlásit.
  3. Pořádané akce a jejich účast:

Omluvení

V případě závažných nepředvídatelných důvodů (nemoci, zranění apod.) je možné se z akce omluvit na telefonním čísle +420 775 970 370. V případě, že účastník se nedostaví na akci bez omluvy, má organizátor právo požadovat úhradu celé akce.