Filozofie

každý člověk a každý hokejista je určitá osobnost...

Výchova hokejisty je dlouhodobým procesem. Chceme věnovat pozornost především výuce a následnému zvyšování úrovně bruslení a herních činností jednotlivce (útočných i obranných). Zdokonalování těchto dovedností nemá hranic a jejich dosažená úroveň tvoří největší rozdíl mezi špičkovými hráči a těmi ostatními.

Filozofie programu Trénuj Hokej

Naše filozofie spočívá v koncepčním celoročním tréninkovém programu. Náš tréninkový program plně koresponduje s nejnovějšími trendy a poznatky z celého světa. Máme propracovanou metodiku výuky bruslení a dalších individuálních herních dovedností. Po zvládnutí jednotlivých dovedností se snažíme vytvořit herní komplex a tyto dovednosti aplikovat do herních podmínek, přičemž do těchto cvičení je nutné dostat intenzitu a parametry utkání.

Filozofie výběru trenérů

Nejdůležitějším kritériem pro výběr trenérů je morální kredit každého jednotlivce. Nesázíme na jména, ale na trenéry, kteří pracují úspěšně denně s mládeží v klubech. Velmi důležitá je schopnost kvalitní ukázky a chuť se neustále vzdělávat. Většina našich trenérů jsou mladí progresivní lidé s obrovským potenciálem.

Hlavní principy

Vyučování dovedností

Správná technika provedení napomáhá lepší ekonomičnosti provádění činností a následně vyšší rychlosti a kvalitě provedení. Ukázka nacvičované dovednosti je nejlepší možnou cestou k učení dovedností a jejich zlepšování. Dalším důležitým faktorem je zpětná vazba a korekce provedení sdělená v pozitivním duchu.

Modelování herních situací a rozvoj kreativního myšlení

Vytváření herních situací v tréninku je důležité z hlediska stále se zvyšujícím požadavkům současné hry. Ve cvičeních je důležité rozvíjet hráčovu kreativitu a rychlé rozhodování. Cílem je organizovat cvičení tak, aby hráč řešil konkrétní herní situaci na základě výběru z možných řešení. Hokej je nejrychlejším kolektivním sportem na světě a proto rychlost rozhodování hraje zásadní roli.

Využívání moderních hokejových prostředků

V dnešní době existuje spousta moderních tréninkových prostředků jak pro výuku techniky, tak i pro tvorbu cvičení, která mají snahu toto cvičení, co nejvíce přiblížit herní situaci. Tyto moderní tréninkové prostředky pomáhají k výraznému zvýšení efektivity tréninku hokejistů.

Individuální přístup ke každému jednotlivci

Každý člověk a každý hokejista je určitá osobnost, která vyžaduje individuální přístup. Dostatečný počet asistentů, hodnocení a korekce chyb je samozřejmostí. Hráč by měl na jedné straně pracovat na svých přednostech, které bude dále zdokonalovat, ale i o svých slabších stránkách, které je potřeba rozvíjet. Tímto individuálním přístupem chceme napomoci k dalšímu rozvoji všech, kdo mají zájem se zlepšovat.

Zvyšování sebevědomí a sebedůvěry

Zvýšení sebevědomí a sebedůvěry úzce souvisí s pozitivním přístupem a kvalitním zvládnutí bruslení i dalších individuálních dovedností. Jestliže hráč disponuje lepšími dovednostmi, dokáže se prosadit v zápase, přirozeně mu roste sebevědomí. Pokud má dovednosti na vysoké úrovni a vysoké sebevědomí, stává se lepším hokejistou.